Dotace FAČR na činnost klubu 2014

V příloze najdete tabulku rozdělení dotací FAČR na činnost klubu z vlastních zdrojů – doplatek roku 2013 (členové přihlášení v období 1. 4 – 31. 12. 2013) a I. část pro rok 2014 (zaplacené členské příspěvky do 28. 2. 2014) a dále formulář Dohody o užití finančních prostředků této dotace

 

Klub 2x vytiskne Dohodu mezi klubem a OFS, vyplní v ní žlutá pole, celkovou částku z posledního odstavce tabulky (žlutě vyznačená), podepíše a oba originály zašle za sekretariát OFS Břeclav. Částka bude obratem poukázána na účet klubu dle dohody.

- tabulka dotace

- formulář dohody